Privacy beleid

Ons website-adres is: https://www.studiomaasgouw.nl.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de website van StudioMAASGOUW, verzamelen we de gegevens getoond in het reactie-formulier, het IP-adres van de bezoeker en de at is browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Welke rechten je hebt over je data

Als je reacties achter gelaten hebt, kun je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kunt ook verzoeken om alle persoonlijke gegevens die we van je hebben te verwijderen.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Privacy policy

Our website address is: https://www.studiomaasgouw.nl.

Comments

When visitors leave comments on the StudioMAASGOUW website we collect data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

Cookies

When you leave a comment on our site, you can indicate whether your name, your e-mail address and website may be stored in a cookie.

Embedded content from other websites

Messages on this website may contain embedded content (e.g. videos, images, messages, etc.). Embedded content from other websites behaves exactly the same as if the visitor had visited this other website.

What rights you have over your data

If you have left comments, you can request an export file of your personal information that we have about you, including any information you have provided to us. You can also request to delete any personal information we hold about you.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Reacties zijn gesloten.